Influencer Marketing คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ

หากเราลองเลื่อนหน้า News Feed ในเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม ก็มักจะเจอกับโพสต์ของเพจหรือเน็ตไอดอลที่เรากดติดตาม โพสต์ในรูปแบบรีวิวสินค้า หรือ แนะนำให้ใช้ สิ่งนี้เรียกว่า Influencer Marketing เป็นหนึ่งวิธีการทำการตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ก่อนที่เราจะรู้จักกับ Influencer Marketing เราต้องมาทำความรู้จัก Influencer ก่อน

Influencer คือะไร

  กลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย มักเป็นคนที่มีชื่อเสียง หรือ มีความเชียวชาญในด้านนั้นๆ สามารถแบ่งตามลักษณะการส่งอิทธิพล เช่น

The Celebrity – เซเลป ดารา คนดัง

The Authority – KOL หรือผู้นำความคิด

The Expert – ผู้เชี่ยวชาญ

The Activist – นักเคลื่อนไหวทางสังคม นักกิจกรรม

The Connetor – คน/เพจที่แชร์คอนเทนต์หลายประเด็น  เป็นต้น

Influencer Marketing คือ

การตลาดที่ใช้ Influencer ในการโฆษณาสินค้า ในยุคแรกใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือ ดารานักแสดงมารีวิวสินค้า แต่ต่อมาเมื่อโซเชียลมีเดียเติบโตก็เริ่มมี Influencer ที่ไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือ ดารานักแสดง เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และInfluencerกลุ่มนี้ก็มี

อิทธิพลกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

 

แล้ว Influencer Marketing ดียังไง

   สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีกว่าการตลาดแบบอื่นๆ ผู้บริโภคที่ไม่เคยรูกจักเเบรนด์ของเราจะรู้สึกถึงความใกล้กับ Influencer ได้ดีกว่าและยังทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่โดนยัดเยียดให้ซื้อสินค้าอีกด้วย แต่การเลือก Influencer นั้นก็ต้องทำการเลือกให้ดีเพราะ Influencer ก็เหมือนภาพลักษณ์ของแบรนด์ถ้าเกิดเลือก Influencer ได้เหมาะสมก็จะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์และยอดขายของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี 

Back to blog

Leave a comment

Want To Grow Your Business?

Get a step-by-step action plan showing you exactly what you need to do.

1 of 3