Why Join us

The company of the new generation, managed by the new generation - with a vision that led us to become a leading digital marketing and sales company with continuous business growth and high financial stability.

We are looking for

 

1. Project Manager - Website Design & Development

 • การจัดการลูกค้าตั้งแต่การบรรยายสรุปเบื้องต้นจนกระทั่งสิ้นสุดวงจรชีวิตของโครงการ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในขณะที่ควบคุมขอบเขต งบประมาณ และระยะเวลา
 • ทำงานร่วมกับนักออกแบบและทีมพัฒนาและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 • ติดตามโครงการและประเมินความเสี่ยงและจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกต้อง
 • การจัดการเชิงรุกของเครื่องมือติดตามโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าทันสมัยและถูกต้อง
 • จัดประชุมสำหรับทีมงานและลูกค้า

2. Front Developer (HTML, Css, jQuery)

ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บ
 • การใช้คุณสมบัติใหม่และแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • เข้าใจความต้องการของผู้ใช้และคุณสมบัติการออกแบบอย่างถ่องแท้
 • ทำงานร่วมกับนักพัฒนาส่วนหลังและวิศวกร UX/UI เพื่อส่งมอบและปรับใช้ผลิตภัณฑ์
 • มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหน้า
 • มีประสบการณ์กับกรอบการประมวลผลล่วงหน้า React.JS, Redux และ CSS
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือออกแบบ เช่น Figma หรือ Sketch
 • มีทักษะในการเผยแพร่คุณสมบัติเป็นแนวทาง UI

3. Digital Marketer 

 • ดูแลทุกแง่มุมของส่วนการตลาดดิจิทัลและออฟไลน์ รวมถึงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพ การเติบโต และการดำเนินการ
 • วางแผนและดำเนินการการตลาดดิจิทัลและออฟไลน์ทั้งหมด รวมถึง SEO/SEM, ฐานข้อมูลการตลาด, อีเมล, โซเชียลมีเดีย และแคมเปญโฆษณาแบบดิสเพลย์
 • ออกแบบ สร้าง และ รักษาตัวตนบนโซเชียลมีเดียของเรา
 • วัดผลและรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดดิจิทัลทั้งหมด และประเมินเทียบกับเป้าหมาย (ROI และ KPI) การตรวจสอบประสิทธิภาพของอีคอมเมิร์ซ
 • ระบุแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและประสิทธิภาพตามข้อมูลเชิงลึก
 • ระดมสมองกลยุทธ์การเติบโตใหม่และสร้างสรรค์
 • ทำงานร่วมกับทีมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้

4. Sales Expert Manager (1 yr Contract)

 • บริหารทีมบริหารการขายเพื่อวางกลยุทธ์การขายในแต่ละผลิตภัณฑ์และพื้นที่
 • ออกแบบแผนการขายและแผนการเข้าถึงลูกค้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
 • ประเมิน วัด KPI และติดตามผลการทำงานของทีมขาย
 • วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมทีมขายโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น บทบาทสมมุติ การจัดการข้อโต้แย้ง และการพัฒนาทักษะการขายอื่นๆ
 • Performance Sales เพื่อเจรจาและปิดการขายเพื่อให้บรรลุ/เกินเป้าหมายรายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส
 • จัดทำพยากรณ์การขายกับทีมพัฒนาธุรกิจ
 • ระบุปัญหาและอุปสรรคที่พบเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนของ Product และ Operation เพื่อให้ทีมขายมีผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น|

  5. Sales Executive (1 yr Contract)

  • ขายบริการให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมายจากลีดออนไลน์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทางโทรศัพท์
  • จัดทำรายงานสถานะต่างๆ รวมถึงกิจกรรม รายงานการปิดและติดตามผลและการดำเนินการตามเป้าหมายของบริษัท
  • Performance Sales เพื่อเจรจาและปิดการขายเพื่อให้บรรลุ/เกินเป้าหมายรายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าและข้อกำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
  • ระบุและแก้ไขข้อกังวลของลูกค้า
  • ยินดีรับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่!

  Let's help and make a global impact around the world.