5 วิธีสร้าง Brand Awareness ง่ายๆเเละได้ผล

ในยุคที่ธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มเข้ามาสู่สังเวียนออนไลน์ แน่นอนว่าการแข่งขันก็ยิ่งดุเดือดขึ้นเป็นเท่าตัว ทำให้ Brand Awareness นั้นสำคัญมากแล้วBrand Awareness คืออะไรกันละ

Brand Awareness คือ

Brand Awareness คือ การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ที่ ทำให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกับคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผ่านสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ แล้วเราจะสื่อสารกับลูกค้ายังไงให้เกิด Brand Awareness ละ

 

1.แบรนด์ก็คือคน

แบรนด์ก็เปรียบเสมือนคนหนึ่งคน ที่มีอารมณืและบุคลิกภาพ  คุณสามารถสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ได้ผ่านการใช้คำและรูปแบบการนำเสนอ เช่นคุณของให้แบรนด์เสื้อผ้าของคุณมีลักษณะเป็นคนอารมณ์ดี คุณอาจจะใช้การออกแบบเสื้อผ้าและใช้สีที่ดูสดใสหรือการสร้างคอนเทนต์ที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตร

 

2.ให้ความสำคัญกับ Content Marketing  

Content Marketing ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการแสดงภาพลักษณ์ของแบรนด์และการรับรู้ของแบรนด์สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ หรือ บทความ

 

3.ช่องทางการสื่อสาร

เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ก็ควรมีช่องการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อรองรับการค้นหาของลูกค้าคงจะไม่ดีถ้าลูกค้าค้นหาเราไม่เจอหรือช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่หนึ่งเดียวของเรานั้นถูกปิดไป

 

4.การสร้างContentให้ดึงดูด

ทั้ง Facebook และ Instagram หรือ Tik Tok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอคอนเทนต์ผ่านสื่อรูปถ่าย, วิดีโอ ที่สามารถทำให้ลูกค้าหยุดดูจนจบหรือเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะรับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์มากขึ้น

 

5.นำเสนอ Brand Value

ปัจจุบันมีผู้บริโภคที่ไม่ได้สนใจแค่เรื่อง คุณภาพ ราคา โปรโมชั่น ฯลฯ แต่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องของ Brand Value หรือจุดยืนของแบรนด์ด้วย เช่น แบรนด์มีจุดยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมสินค้าของแบรนด์จึงทำมาจากขยะรีไซเคิล

 

 

Back to blog

Leave a comment

Want More SEO Traffic?

We analyze your website to identify SEO errors, keyword opportunities, and competition. Get a step-by-step action plan showing you exactly what you need to do.

1 of 3